O nás

VALKOVÁ & PARTNERS

Advokátska kancelária VALKOVÁ & PARTNERS bola založená v roku 2014 s cieľom poskytovať svojim klientom kompletný právny servis a poradenstvo vo všetkých právnych odvetviach a to osobne, telefonicky, aj elektronicky. Disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), čo v niektorých oblastiach predstavuje šetrenie nákladov spojených so súdnymi a správnymi poplatkami (úplné oslobodenie, prípadne polovičné poplatky).

Poskytuje právne služby fyzickým a právnickým osobám s bydliskom a sídlom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, preto poskytuje svoje služby tiež v anglickom jazyku. Vykonáva všeobecnú prax s právnym zameraním na zastupovanie klientov v sporoch pred okresnými, krajskými súdmi a Najvyšším súdom Slovenskej republiky, Ústavným súdom Slovenskej republiky a ďalšími vnútroštátnymi a európskymi inštitúciami.

Spolupracujeme

  • s advokátmi v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a Veľkej Británii,
  • ​mediátormi pri pokusoch o mimosúdne riešenie veci,
  • znalcami pri odhade hodnoty vecí a práv,
  • notármi pri osvedčovaní listín, podpisov a spisovaní notárskych zápisníc o právnych úkonoch,
  • exekútormi pri vymáhaní pohľadávok,
  • detektívmi pri zisťovaní pre klientov rozhodných skutočností,
  • účtovníkmi a daňovými poradcami pri ekonomickom poradenstve,
  • tlmočníkmi a prekladateľmi pri úradných prekladoch,
  • odborníkmi v oblasti práva duševného vlastníctva,
  • ďalšími odborníkmi.